Farmakonom 2022 7900

Uddannelsen

På farmakonomuddannelsen tager vi afsæt i virkeligheden og skaber sammenhæng mellem teori og praksis, så du bedst muligt kan være med til at sikre høj patient- og medicinsikkerhed for brugere af medicin.

 

Uddannelsen har hyppig veksling mellem en teoretisk del og en praktisk del, og en stor del af din uddannelse foregår i praktik på et uddannelsesapotek.

På uddannelsen støtter og coacher vores dygtige undervisere dig i, at du gennem din studietid får den læring, du skal have for at bygge et vidensfundament.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte uddannelsens studieadministration:
Åbningstider hverdage: 9.30 - 15.00
Kontakt os via
tlf. +45 48 20 60 71
mail farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk 

Farmakonom 2022 1489

Uddannelsens opbygning

Mobile Figur
Desktop Figur

Fra teori til praksis

Din uddannelse er tæt koblet til den virkelighed, du møder som farmakonom, da en stor del af din uddannelse foregår i praktikken. Her øver du dig i, hvordan du anvender den teoretiske viden i praksis.

I praktikken får du vejledning og bliver introduceret til farmakonomers daglige arbejde. I dine praktikperioder har du en ugentlig studiedag, hvor du kobler teori med praksis gennem opgaver fra uddannelsen.

For at sikre, at du får mest muligt ud af dine praktikperioder, er der formuleret en række mål, du skal nå i løbet af perioderne. Den uddannelsesansvarlige på apoteket støtter dig i at lykkes med uddannelsen.

Åbent Hus 2023

Åbent hus på farmakonomuddannelsen 2023 

Farmakonomuddannelsen slår dørene op til et par hyggelige timer:

  • Lørdag d. 4. februar 2023 kl. 11.00 – 13.00
  • Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00

Kom og se om farmakonomuddannelsen er den rigtige uddannelse for dig - mød undervisere, studerende og studievejledere.

Oplev farmakonomuddannelsen lækre faciliteter og gode stemning. Vi garanterer, at du får nogle gode timer og at du vil få masser af info og stemning med dig hjem!

Vi glæder os til at møde dig!

Niveauvurderet uddannelse

Niveauvurderet uddannelse

Farmakonomuddannelsen svarer niveaumæssigt til en professionsbacheloruddannelse. I august 2020 blev uddannelsen samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Niveauvurderingen er gennemført af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Læs mere her.

Hvad betyder det for dig?
Farmakonomuddannelsen er en offentligt reguleret og finansieret uddannelse, der ligger uden for det ordinære uddannelsessystem. Niveauvurderingen gør det lettere for dig, der ønsker videreuddannelse på en professionshøjskole eller et universitet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte uddannelsens studieadministration:
Åbningstider hverdage: 9.30 - 15.00
Kontakt os via tlf. +45 48 20 60 71 eller på mail farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk

Niveauvurderet uddannelse

Niveauvurderet uddannelse

Farmakonomuddannelsen svarer niveaumæssigt til en professionsbacheloruddannelse. Niveauvurderingen gør det lettere for dig, der ønsker videreuddannelse på en professionshøjskole eller et universitet. 
Læs mere her eller kontakt uddannelsens studieadministration på tlf. 48 20 60 71 eller farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk.