Farmakonom 2022 7900

Uddannelsen

På farmakonomuddannelsen tager vi afsæt i virkeligheden og skaber sammenhæng mellem teori og praksis, så du bedst muligt kan være med til at sikre høj patient- og medicinsikkerhed for brugere af medicin.

 

Uddannelsen har hyppig veksling mellem en teoretisk del og en praktisk del, og en stor del af din uddannelse foregår i praktik på et uddannelsesapotek.

På uddannelsen støtter og coacher vores dygtige undervisere dig i, at du gennem din studietid får den læring, du skal have for at bygge et vidensfundament.

Farmakonom 2022 1489

Uddannelsens opbygning

Mobile Figur
Desktop Figur

Fra teori til praksis

Din uddannelse er tæt koblet til den virkelighed, du møder som farmakonom, da en stor del af din uddannelse foregår i praktikken. Her øver du dig i, hvordan du anvender den teoretiske viden i praksis.

I praktikken får du vejledning og bliver introduceret til farmakonomers daglige arbejde. I dine praktikperioder har du en ugentlig studiedag, hvor du kobler teori med praksis gennem opgaver fra uddannelsen.

For at sikre, at du får mest muligt ud af dine praktikperioder, er der formuleret en række mål, du skal nå i løbet af perioderne. Den uddannelsesansvarlige på apoteket støtter dig i at lykkes med uddannelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte uddannelsens studieadministration:
Åbningstider hverdage: 9.30 - 15.00
Kontakt os via
tlf. +45 48 20 60 71
mail farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk 

Åbent Hus 2024

Velkommen til Åbent hus på farmakonomuddannelsen

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 16.30 – 18.30 i Hillerød

Campus Pharmakon slår dørene op til et par hyggelige timer. 

Kom og se om farmakonomuddannelsen er den rigtige uddannelse for dig, og mød undervisere, studerende og studievejledere.

Oplev Campus Pharmakons lækre faciliteter og gode stemning.
Vi garanterer, at du får nogle gode timer og at du vil få masser af info og stemning med dig hjem!

Læs mere og se program >

Invitation til rundvisning

Kom til rundvisning på Campus Pharmakon

Du får mulighed for at opleve uddannelsesmiljøet, se vores undervisningslokaler og øvrige uddannelsesfaciliteter. Du får også mulighed for at se et af de værelser, hvor de studerende bor to og to.

Du er velkommen følgende datoer:
• 14. maj 2024, kl. 13.30
• 26. juni 2024, kl. 13.30
• 22. august 2024, kl. 13.30
• 17. september 2024, kl. 13.30

Du er velkommen til at tage forældre eller venner med. Tilmeld dig rundvisning ved at sende en mail til farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk

Niveauvurderet uddannelse

Niveauvurderet uddannelse

Farmakonomuddannelsen svarer niveaumæssigt til en professionsbacheloruddannelse. I august 2020 blev uddannelsen samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Niveauvurderingen er gennemført af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Læs mere her.

Hvad betyder det for dig?
Farmakonomuddannelsen er en offentligt reguleret og finansieret uddannelse, der ligger uden for det ordinære uddannelsessystem. Niveauvurderingen gør det lettere for dig, der ønsker videreuddannelse på en professionshøjskole eller et universitet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte uddannelsens studieadministration:
Åbningstider hverdage: 9.30 - 15.00
Kontakt os via tlf. +45 48 20 60 71 eller på mail farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk

Niveauvurderet uddannelse

Niveauvurderet uddannelse

Farmakonomuddannelsen svarer niveaumæssigt til en professionsbacheloruddannelse. Niveauvurderingen gør det lettere for dig, der ønsker videreuddannelse på en professionshøjskole eller et universitet. 
Læs mere her eller kontakt uddannelsens studieadministration på tlf. 48 20 60 71 eller farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk.