Farmakonom 2022 8382

Om os

Campus Pharmakon i Hillerød er den eneste udbyder af farmakonomuddannelsen i Danmark.

Vi optager årligt 290 farmakonomstuderende, som er med til at sikre medicin- og patientsikkerhed i Danmark.

 

Vi er en del af Pharmakon, som er et nationalt og internationalt anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis.

På uddannelsen er vi derfor en del af et meningsfyldt og professionelt miljø med forskning og udvikling, samt efter- og videreuddannelse.

Uddannelsesudvalg

Farmakonomuddannelsen har et uddannelsesudvalg, som har til formål at sikre et godt samarbejde mellem uddannelse, aftagere og samarbejdspartnere.

Uddannelsesudvalget er med til at styrke uddannelsen, blandt andet ved at rådgive om vigtige forhold, der kan have betydning for uddannelsen.

Udvalgets medlemmer indgår i arbejdet om omverdenens behov og forventninger samt en kontinuerlig udvikling af uddannelsen.

Læs mere om udvalget her.

De Studerendes Råd

På farmakonomuddannelsen lytter vi til vores studerende og har et tæt samarbejde med De Studerendes Råd (DSR). 

DSR er de studerendes talerør i både formelle og uformelle fora, og rådet vælger repræsentanter til fx Uddannelsesudvalget og andre relevante uddannelsesfora.

Derudover mødes DSR med uddannelsens ledelse fire gange om året for at tale om, hvad der rører sig på uddannelsen og for at give input til udvikling af uddannelsen. Rådet deltager også ved introduktion for nye studerende samt ved Åbent hus-arrangement for kommende studerende.