Farmakonom 2022 8382

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget har til formål at sikre et godt samarbejde mellem uddannelse, aftagere og samarbejdspartnere og kan i den forbindelse give centrale interessenter mulighed for at bidrage med ideer og input til farmakonomuddannelsen.

 

Uddannelsesudvalget har mulighed for at rådgive farmakonomuddannelsen omkring forhold af væsentlig betydning for uddannelsen. 

Udvalgets opgave

Det er udvalgets opgave at rådgive farmakonomuddannelsens rektor og ledelse om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet.

Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Uddannelsesudvalget er rådgivende og har dermed ikke nogen formel beslutningskompetence.

Læs kommissorium og referater fra møder