Nanna Farmakonomuddannelsen

Optagelsesforløb

Er du klar til at vælge en uddannelse tættere på virkeligheden?

På denne side kan du finde oplysninger om optagelse, og om du imødekommer adgangskravene.

Hvis du har spørgsmål til optagelsesforløbet, uddannelsen eller noget helt tredje, kan du kontakte os på 48 20 60 71 eller på farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk

Optagelsesforløb - sådan bliver du farmakonomstuderende

For at blive optaget på farmakonomuddannelsen skal du selv finde en uddannelsesplads på et apotek. Det gør du ved at skrive en ansøgning til et eller flere apoteker i nærheden af, hvor du bor. 

På siden Uddannelsesapoteker kan du finde en oversigt over, hvilke apoteker, der ønsker at ansætte studerende til studiestart 1. september 2024.

Finder apoteket din ansøgning interessant, vil du blive indkaldt til en samtale. 

Hvis du underskriver en ansættelseskontrakt med et uddannelsesapotek og opfylder uddannelsens adgangskrav, er du optaget på uddannelsen. Farmakonomuddannelsen får automatisk besked om din ansættelse og du hører fra os kort tid efter, at du har underskrevet ansættelseskontrakten.

Optagelsesforløb

Mobile
Optagelsesforløb (1)

Ansøgning

Det er vigtigt, at du skriver en god ansøgning til det apotek, hvor du gerne vil være farmakonomstuderende.

En god ansøgning indeholder motivation for valg af uddannelsen og din begrundelse for netop at søge det pågældende apotek. Ansøgningen skal give et indtryk af dig, dine egenskaber, din modenhed og egnethed til uddannelsen, dine kvalifikationer og overvejelser i forhold til den.

Gør din ansøgning kort og præcis - højst én A4 side.

Følgende skal sendes sammen med din ansøgning:

  • en kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis (afslutter du først din adgangsgivende uddannelse til sommer, så skriv dette i din ansøgning, og vedlæg i stedet eventuelle årskarakterer).
  • cv
  • eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdspladser.
  • Du vælger selv om du vil sende din ansøgning elektronisk eller om du afleverer den personligt på apoteket.

Vælger du at søge uddannelsesplads i det kombinerede forløb, skal du sende ansøgning både til privatapoteket og sygehusapoteket. Vi anbefaler, at du i ansøgningen skriver, hvorfor du gerne vil være studerende i det kombinerede forløb.

Apotekerne behandler ansøgningerne løbende.

Hvis du ikke har afsluttet din adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet, kan du ansættes under forudsætning af, at du består denne inden studiestart.

Imødekommer du adgangskravene til uddannelsen?

Læs om adgangskravene på fanen Uddannelsen.

Opfylder du ikke kravene, men har anden relevant uddannelse og joberfaring? Kontakt studieadministrationen for at høre om dine muligheder.

Hvad er vigtigt for
at kunne gennemføre
uddannelsen?

Undervisningen, uddannelsens pensum og eksaminer er på dansk. Derfor er det vigtigt, at du kan skrive og tale dansk på et niveau, der gør, at du kan forstå uddannelsens pensum.


Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du har interesse for det sundhedsfaglige område, herunder sygdom, medicin og forebyggelse.


Deltagelse i undervisning sker ved fysisk fremmøde på Campus Pharmakon i Hillerød.

Farmakonom 2022 7921

“En fed måde at blive uddannet”

“Man veksler mellem at være på Campus og ude i praktikpladserne. Jeg synes, det er en fed måde at blive uddannet på, fordi alt det, jeg lærer på Campus, kan jeg bruge ude i praktikken, hvor jeg får sat noget teoretisk sammen med noget praktisk.”

- Kate, farmakonomstuderende