Nanna Farmakonomuddannelsen

Optagelsesforløb

Er du klar til at vælge en uddannelse tættere på virkeligheden?

På denne side kan du finde oplysninger om optagelse, og om du imødekommer adgangskravene.

Hvis du har spørgsmål til optagelsesforløbet, uddannelsen eller noget helt tredje, kan du kontakte os på 48 20 60 71 eller på farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk

Optagelsesforløb

Mobile
Optagelsesforløb (1)

Imødekommer du adgangskravene til uddannelsen?

Læs om adgangskravene på fanen Uddannelsen.

Opfylder du ikke kravene, men har anden relevant uddannelse og joberfaring? Kontakt studieadministrationen for at høre om dine muligheder.

Hvad er vigtigt for
at kunne gennemføre
uddannelsen?

Undervisningen, uddannelsens pensum og eksaminer er på dansk. Derfor er det vigtigt, at du kan skrive og tale dansk på et niveau, der gør, at du kan forstå uddannelsens pensum.


Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du har interesse for det sundhedsfaglige område, herunder sygdom, medicin og forebyggelse.

Farmakonom 2022 7921

“En fed måde at blive uddannet”

“Man veksler mellem at være på Campus og ude i praktikpladserne. Jeg synes, det er en fed måde at blive uddannet på, fordi alt det, jeg lærer på Campus, kan jeg bruge ude i praktikken, hvor jeg får sat noget teoretisk sammen med noget praktisk.”

- Kate, farmakonomstuderende